1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Ці офіційні правила онлайн конкурсу «UKRAINE BEST TECH SPEAKER AWARD 2022” (надалі – Правила) визначають порядок та умови проведення, та участі у онлайн конкурсі «UKRAINE BEST TECH SPEAKER AWARD 2022” (надалі – Конкурс).

1.2. Засновник та організатор Конкурсу: Товариство з обмеженою відповідальністю «ОЛЛ СТАРС - ІТ УКРАЇНА», що знаходиться за адресою: Україна, м. Київ, 01023, Спортивна площа, будинок 1-А, поверх 12; код ЄДРПОУ: 40581791; email: meetup@allstars-it.com.

1.3. Мета Конкурсу: Конкурс UKRAINE BEST TECH SPEAKER AWARDS 2022  проводиться з метою виявлення найкращих спікерів в галузі ІТ-індустрії України, здатних завдяки своїй ораторській майстерності переконувати, виховувати, та розважати аудиторію задля популяризації та сприяння розвитку інновацій в галузі ІТ-технологій, консолідації української ІТ-спільноти.

1.4. Учасник Конкурсу – фізична особа, яка відповідає вимогам, зазначеним в пункті 1.5 Правил. 

1.5. До участі у Конкурсі допускаються особи, які відповідають кожному із наступних критеріїв:

 • громадянин України або особа, що має посвідку на постійне проживання в Україні;
 • особа останні 5 років проживає в Україні; 
 • дієздатна фізична особа;
 • на дату початку конкурсу особі вже виповнилося 18 (вісімнадцять) років;
 • має досвід роботи у сфері інформаційних технологій (IT) не менше 3-х років;
 • у встановленому Правилами порядку отримала статус Учасника Конкурсу.

1.6. Учасник Голосування – фізична особа, яка відповідає вимогам, зазначеним в пункті 1.7 Правил.

1.7. Учасником Голосування можуть бути особи, незалежно від віку, громадянства, і місця проживання, які відповідають кожному із наступних критеріїв:

 • є власником  профілю в соціальній мережі LinkedIn;
 • з метою голосування авторизувався відповідно до вимог Правил на Веб-сторінці Конкурсу використовуючи свій власний профіль в соціальній мережі LinkedIn.  

1.8. Комісія експертів - комісія, що складається з 5-ти осіб, створена для оцінки виступів Учасників Конкурсу.

1.9. Інформування Учасників Конкурсу здійснюється шляхом розміщення цих Правил та оприлюднення інформації про Конкурс на Веб-сторінці Конкурсу.

1.10. Ознайомлення з умовами цих Правил здійснюється Учасниками самостійно.

1.11. Організатор залишає за собою право вносити зміни в ці правила. У разі продовження терміну проведення Конкурсу, збільшення кількості Призів, інших змінах в правилах Конкурсу, Організатор публікує такі зміни та нові правила на Веб-сторінці Конкурсу.

1.12. Період проведення Конкурсу: з 1 березня 2022 до 31 січня 2023.

1.13. Веб-сторінка Конкурсу:  Офіційна веб-сторінка Конкурсу, розміщена за адресою:  https://www.allstarsit.com/best-tech-speaker-2022/overview

1.14. Територія проведення Конкурсу – Україна.

1.15. Конкурс не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу.

1.16. Участь у конкурсі є безплатною.

 1. ПОРЯДОК УЧАСТІ У КОНКУРСІ

2.1. Особа, яка бажає взяти участь у Конкурсі, та відповідає всім критеріям, передбачених Правилами та бажає стати Учасником Конкурсу:

2.1.1. Подає заявку на участь у конкурсі шляхом заповнення встановленої форми (надалі – Заявка), яка розміщена на Веб-сторінці Конкурсу. У Заявці, зокрема, потрібно вказати свої контактні дані: ім'я, прізвище, електронну адресу, посилання на профіль Linkedin.

Усі інші заявки, звернення та листи, що будуть надіслані Організатору у будь-якій іншій формі, а також неправильно заповнені заявки не вважаються поданими та до розгляду не приймаються. 

Потенційний Учасник конкурсу заповнюючи Заявку гарантує правдивість всіх відомостей та інформації, зазначеної ним в Заявці, та усвідомлює негативні наслідки, які може мати для Учасника Конкурсу надання неправдивих відомостей/інформації.

2.1.2. Надає Організатору власну Презентацію, яка має відповідати вимогам, передбачених Правилами.  

2.1.3. Здійснює Виступ на офіційній сторінці Організатора в YouTube в порядку, передбаченому Правилами.

2.2. Подаючи Заявку, особа тим самим погоджується і приймає умови Правил, гарантує безумовне їх дотримання.

2.3. Подаючи Заявку, особа тим самим надає Організатору дозвіл (згоду): 

 • на обробку його персональних даних (в разі, якщо Учасником Конкурсу надаються персональні дані інших осіб – гарантує згоду таких осіб) при реєстрації та/або при проведенні Голосування, включаючи прізвище, ім’я, по батькові, номери телефонів та адресу електронної пошти для цілей організації та проведення Конкурсу, в тому числі передачу персональних даних Організатору та його афілійованим особам, а також, в разі обрання Учасника Конкурсу Переможцем, публікацію його прізвища, імені та по батькові, інших наданих Учасником Конкурсу даних; 
 • на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення, інтерв’ю, завантажених фото та відео або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, зокрема, але не обмежуючись ним, право публікації (її імені й зображення, завантажених фото, відео та/або інтерв’ю) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- й відеоматеріалах, інтерв’ю в ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (зокрема рекламного змісту) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом і способом використання;
 • на використання всіх матеріалів,  завантажених на Веб-сторінку Конкурсу, а також Виступу, без обмежень за територією та строком; 
 • на подальше публічне сповіщення, публічний показ, демонстрацію, відтворення, оприлюднення та розповсюдження у будь-який спосіб без обмежень за територією та строком, Презентації та Виступу. 
 • на доведення Презентації та Виступу до загального відома за допомогою будь-яких телекомунікаційних ті інших мереж, в тому числі та в мережі Інтернет без обмежень за територією та строком. 

2.4. Заявка та Презентація, що завантажуються потенційним Учасником Конкурсу, проходить процедуру перевірки на предмет відповідності Правилам. 

2.5. У разі якщо зміст Заявки та Презентації  не суперечать умовам Конкурсу,  протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту подання Заявки та Презентації, із потенційним Учасником зв’язується представник Організатора та погоджує дату і час здійснення Виступу на офіційній сторінці Організатора в YouTube. 

З моменту публікації Організатором на Веб-сторінці Конкурсу та на власній сторінці в соціальній мережі Facebook анонсу майбутнього Виступу потенційного Учасника, відповідна особа отримує статус Учасника Конкурсу, а до Презентації не може бути внесено жодних змін.

2.6. Протягом одного робочого дня з моменту здійснення Виступу Учасником на офіційній сторінці Організатора в YouTube, Організатор розміщує вказаний Виступ у відповідному профілі Учасника на Веб-сторінці Конкурсу.

2.7. Організатор має право не допустити потенційного Учасника до участі у Конкурсі, або відсторонити Учасника від участі у Конкурсі на будь-якому етапі, якщо:

2.7.1. Учасник (потенційний Учасник):

 • не відповідає вимогам, встановлених Правилами;
 • надав Презентацію, яка не відповідає вимогам, встановлених Правилами;
 • не виконує будь-яких вказівок Організатора, пов’язаних з участю у Конкурсі;
 • прямо або опосередковано, та/або третіми особами в інтересах Учасника,  здійснюються будь-які види маніпуляцій (в тому числі технічні) і “накруток”, направлених на фіктивне збільшення голосів, відданих за вказаного Учасника, в спосіб який суперечить принципам справедливого і чесного змагання Учасників Конкурсу, та порушує Правила;   
 • прямо або опосередковано, в тому числі за допомогою третіх осіб, будь-яким чином порушив Правила, та/або чинне законодавство України.

2.7.2. Виступ Учасника:

 • не відповідає вимогам, встановлених Правилами;
 • не відповідає змісту Презентації;
 • містить рекламу товарів і послуг третіх осіб;
 • містить погрози, своїм змістом дискредитує, ображає, ганьбить честь і гідність чи ділову репутацію, або порушує недоторканність приватного життя інших користувачів, користувачів мережі Інтернет або інших третіх осіб, порушує права неповнолітніх осіб;
 • містить елементи вульгарного або непристойного характеру, нецензурну лексику;
 • пропагує та/або сприяє розпалюванню расової, релігійної, етнічної ненависті або ворожнечі, містить екстремістські матеріали;
 • пропагує злочинну діяльність або містить поради, інструкції або керівництва по здійсненню злочинних та/або протизаконних дій;
 • містить інформацію обмеженого доступу, включаючи, але не обмежуючись, державної та комерційною таємницею, інформацією про приватне життя третіх осіб;
 • містить рекламу або описує привабливість вживання наркотичних речовин, інформацію про поширення наркотиків; 
 • порушує авторські права або інші права інтелектуальної власності, містить зображення (образи) третіх осіб без згоди таких третіх осіб;  
 • порочить ділову репутацію третіх осіб;
 • містить інформацію, правдивість якої викликає обґрунтовані сумніви (на розсуд Організатора); 
 • містить інформацію, яка може бути неприйнятною для певних категорій громадян (на розсуд Організатора); 
 •  порушують інші права і законні інтереси фізичних і юридичних осіб або вимоги чинного законодавства України. 

2.8. Відсторонення Учасника відбувається шляхом надсилання Організатором на адресу електронної пошти Учасника Конкурсу відповідного повідомлення про відсторонення Учасника Конкурсу від участі у Конкурсі або повідомляється іншим способом, на розсуд Організатора (без пояснення причини Учаснику щодо відсторонення від участі у Конкурсі/видалення Виступу). 

2.9. Будь-які витрати Учасника Конкурсу, а також будь-які витрати Учасника Голосування, пов’язані з участю у Конкурсі або Голосуванні, не підлягають відшкодуванню Організатором.

2.10. Права, обов’язки та відповідальність Учасника Конкурсу 

2.10.1. Учасник Конкурсу має право: 

 • отримувати інформацію про умови та порядок проведення Конкурсу; 
 • звертатись до Організатора Конкурсу з метою отримання роз'яснення окремих положень Правил;
 • відмовитись від участі у Конкурсі не менше ніж за десять календарних днів до дня закінчення терміну подачі заявок, шляхом надсилання електронного повідомлення відповідного змісту на електронну адресу Організатора Конкурсу; 
 • брати участь у всіх заходах, організованих для Учасників Конкурсу;
 • отримати нагороду у разі визнання переможцем Конкурсу в порядку, визначеному Правилами, або відмовитись від отримання нагороди. 

2.10.2. Учасник Конкурсу зобов’язаний: 

 • ознайомитись із порядком та умовами проведення, та участі у Конкурсі, передбаченими Правилами; 
 • дотримуватись збереження конфіденційності не розголошення переможцями Конкурсу інформації, щодо їх перемоги в номінації до офіційного оголошення результатів Конкурсу під час церемонії нагородження;
 • чітко дотримуватись Положення проведення Конкурсу та чинного законодавства України. 

2.10.3. Учасник Конкурсу несе відповідальність за: 

 • надання у Заявці неправдивої або свідомо неправдивої інформації; 
 • порушення правил Конкурсу; 
 • порушення немайнових та/або майнових прав інтелектуальної власності інших осіб, в тому числі при підготовці та під час участі у Конкурсі.

2.11. Особа має право подати на участь у конкурсі лише одну Презентацію.

2.12. Вимоги до Презентації:

2.12.1. Презентація – це представлення Виступу, в якій повній мірі має бути описана тема, зміст, та інші важливі ознаки майбутнього Виступу.

2.12.2. Презентація має бути створена в форматі PowerPoint (ppt), PDF, в належній якості, розміром не більше 10 МБ.

2.12.3. Файл із Презентацією має бути завантажений безпосередньо на Веб-сторінку Конкурсу, або на будь-який файлообмінник (Google Drive, Dropbox, other).

2.13. Вимоги до Виступу 

2.13.1. Виступ – це публічний онлайн виступ Учасника на офіційній сторінці Організатора в YouTube в порядку, передбаченому Правилами.

2.13.2. Виступ - має відповідати наступним критеріям:

 • на початку Виступу Учаснику необхідно представитися (назвати прізвище та ім'я, місце проживання, рід професійної діяльності), вказати тему Виступу;
 • в основній частині Виступу Учасник повинен розкрити тему Виступу; 
 • Виступ має бути здійснено українською, та/або англійською, та/або російською мовою;
 • мінімальна тривалість Виступу – 40 хвилин; 
 • максимальна тривалість Виступу - 120 хвилин;
 • виключні майнові права на Виступ мають у повному складі належати Учаснику Конкурсу з правом передавати їх третім особам в обсязі, визначеному Правилами; 
 • Виступ має бути оригінальним (створений без використання жодних інших творів), створений без порушення авторських прав третіх осіб.

2.13.3. Потенційний Учасник має право на власний розсуд обрати для Виступу на одну із наступних тем (надалі - Теми Виступу): 

 • Розробка програмного забезпечення;
 • Архітектура програмного забезпечення;
 • Забезпечення якості / тестування SW;
 • DevOps;
 • База даних;
 • Управління проєктами;
 • ІТ-рекрутинг;
 • Бізнес-аналіз;
 • ІТ-кадри

3. ОРГАНІЗАЦІЯ КОНКУРСУ

3.1. Конкурс проводиться в наступні етапи:   

з     “1”  березня  2022 року по   “15” листопада 2022 року - Подача Заявок потенційними Учасниками на участь у Конкурсі

з     “1”  березня 2022 року по   “15” грудня  2022 року - Виступ Учасників конкурсу

з     “1” березня  2022 року по   “31” грудня  2022 року - Оцінювання Учасників шляхом онлайн-голосування

з     “1”   січня 2022 року по   “15”  грудня  2022 року - Визначення Переможців Конкурсу

“2”  лютого  2022 року - Офіційне оголошення результатів Конкурсу та нагородження Переможців на фінальній церемонії нагородження

3.2. Більш детальна інформація про дати та етапи проведення Конкурсу публікується на Веб-сторінці Конкурсу.

3.3. Організатор Конкурсу зобов’язаний організувати належне проведення Конкурсу і визначення Переможців серед Учасників Конкурсу.

3.4. Організатор не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань, що стало результатом збоїв в телекомунікаційних і енергетичних мережах, дій шкідливих програм, а також недобросовісних дій третіх осіб, спрямованих на несанкціонований доступ та / або виведення з ладу програмного та / або апаратного комплексу.

3.5. Організатор не несе відповідальності в разі надання Переможцем Конкурсу нечітких або помилкових даних. В цьому випадку, а також у разі, якщо Переможець Конкурсу не надішле Організатору інформацію, необхідну для перерахування грошового призу, в порядку, передбачених Правилами, Організатор має право використовувати Приз на свій розсуд.

3.6. Рішення Організатора з усіх питань, пов'язаних з проведенням Конкурсу, є остаточними та перегляду не підлягають.

3.7. Організатор залишає за собою право розміщувати додаткову інформацію про Конкурс на Веб-сторінці Конкурсу, та на власній сторінці в соціальній мережі Facebook.

3.8. Якщо з якої-небудь причини даний Конкурс не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп'ютерними вірусами, неполадками в мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками або будь-якою причиною, неконтрольованою Організатором,  яка спотворює, або зачіпає виконання, безпеку, чесність, цілісність або належне проведення Конкурсу, Організатор має право на свій розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово зупинити проведення Конкурсу.

3.9. Організатор залишає за собою право не вступати в письмові переговори або інші контакти з Учасниками Конкурсу за межами, встановленими цими Правилами.

3.10. Організатор вправі в будь-який момент вводити додаткові технічні обмеження, що перешкоджають недобросовісній діяльності Учасника та/або третіх осіб.  У разі виявлення будь-якої спроби недобросовісної маніпуляції щодо кількості голосів, такий Учасник Конкурсу може бути відсторонений від участі в Конкурсі без пояснення причин і попереднього повідомлення. Організатор самостійно здійснює оцінку сумлінності здійснення певних Учасником дій на підставі наявних в Організатора технічних можливостей.

3.11. Організатор має право відмовити у видачі Призу в разі недотримання Учасником Конкурсу будь-яких умов, встановлених Правилами.

3.12. Організатор має право скористатися незатребуваним Призом на власний розсуд.

4. УМОВИ ГОЛОСУВАННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 

4.1. Голосування за Учасників Конкурсу буде проходити на Веб-сторінці Конкурсу. Для голосування Учасник Голосування повинен зробити авторизацію на Веб-сторінці Конкурсу, використовуючи свій профіль в соціальній мережі LinkedIn.

4.2. Кожен може проголосувати за Учасника з моменту проведення першої онлайн-презентації та протягом двох тижнів після завершення останньої онлайн-презентації Конкурсу.

4.3. Голосування проводиться шляхом оцінки Виступу Учасниками Голосування та Експертною комісією за десятибальною шкалою (1 - жахлива, 10 - відмінна). 

4.4. Кожен Учасник Голосування та Експертна комісія має можливість оцінити кожного Учасника Конкурсу один раз протягом проведення Конкурсу, в порядку та строки, передбачені Правилами.  

4.5. Остаточний Конкурсний бал Учасника конкурсу підраховується за наступною формулою:

Конкурсний бал = (Медіана голосів Експертної комісії + Медіана голосів Учасників Голосування)  2, де: 

Медіана голосів - це бал, що розташований посередині ранжованого ряду вибірки голосів. Якщо ранжований ряд вибірки голосів складається з парного числа, то медіана обчислюється як середнє арифметичне двох чисел, розташованих посередині ранжованого ряду вибірки голосів.

4.6. Інформування Учасників Голосування, Експертної комісії та Учасників Конкурсу про результати Голосування проводиться шляхом розміщення результатів Голосування на Веб-сторінці Конкурсу протягом всього періоду проведення Конкурсу. 

4.7. Учасники Конкурсу, які за станом на 18:00 останнього дня голосування зайняли перше, друге і третє місце в рейтингу голосів Учасників голосування, стають Переможцями   Конкурсу і мають право на отримання призів відповідно до зайнятого місця, в порядку, та за умов, передбачених Правилами Конкурсу. 

4.8. У випадку, якщо два або більше Учасників Конкурсу наберуть однакову кількість голосів, що призведе до неможливості визначення одного переможця, Організатор визначить Переможця Конкурсу серед таких Учасників Конкурсу за допомогою програми вибору випадкових чисел на https://www.random.org/. Учасник Конкурсу, який займе перше місце в таблиці, сформованої програмою, буде вважатися Переможцем Конкурсу.    

4.9. Учасники Конкурсу, які зайняли перше, друге і третє місце в рейтингу голосів Учасників голосування, будуть повідомлені про це за номером телефону та/або адресою електронної пошти, що були зазначені Учасником Конкурсу при поданні Заявки на участь у Конкурсі. Представники Організатору Конкурсу мають право додатково зв’язуватись із Переможцями з організаційних питань. 

4.10. У випадку, якщо Учасник Конкурсу, який зайняв перше, або друге, або  третє місце в рейтингу голосів Учасників голосування не відповідає на електронне повідомлення Організатора Конкурсу протягом трьох робочих днів з моменту надсилання Організатором Конкурсу офіційного повідомлення про обрання цього учасника Переможцем Конкурсу та/або не відповідає на телефонні дзвінки представників Організатора Конкурсу, Організатор Конкурсу має право обрати Переможцем іншого Учасника Конкурсу, який має наступну кількість балів.   

4.11. У випадку, якщо Учасник Конкурсу, який зайняв перше, або друге, або третє місце в рейтингу голосів Учасників голосування, вказав неправильну контактну інформацію (номер телефону та/або адресу електронної пошти) у Заявці, Організатор Конкурсу має право обрати Переможцем іншого Учасника Конкурсу, який має наступну кількість балів.   

4.12. Офіційне оголошення результатів Конкурсу та нагородження Переможців Конкурсу відбудеться на Фінальній церемонії нагородження, яка відбудеться в місті Києві. Після заходу результати конкурсу будуть опубліковані на Веб-сторінці Конкурсу і на сторінці в Facebook.

4.13. Учасники Конкурсу, які займають перше, друге та третє місце у в рейтингу голосів Учасників голосування Конкурсу, зобов’язані взяти участь у Фінальній церемонії нагородження.

4.14. Учасник Конкурсу, який не взяв участі у Фінальній церемонії нагородження, позбавляється статусу Переможцем Конкурсу, а голоси Учасників Голосування віддані за відповідного Учасника Конкурсу - анулюються. 

5. ПРИЗИ КОНКУРСУ

5.1. Переможці Конкурсу, визначені відповідно до цих Правил, отримають призи у вигляді пам’ятних подарунків та грошових заохочень (надалі – Призи), а саме:

5.1.1. Переможець, який посяде Перше місце у Конкурсі, отримає нагороду у вигляді скляної зірки з ім'ям переможця, та 90 000,00 (дев’яносто тисяч) грн., що на момент публікації Правил дорівнює 3 000,00 (три тисячі) доларам США за офіційним курсом Національного банку України.  

5.1.2. Переможець, який посяде Друге місце у Конкурсі, отримає нагороду у вигляді скляної зірки з ім'ям переможця, та 60 000,00 (шістдесят тисяч) гривень, що на момент публікації Правил дорівнює 2 000,00 (дві тисячі) доларам США за офіційним курсом Національного банку України.  

5.1.3. Переможець, який посяде Третє місце у Конкурсі, отримає нагороду у вигляді скляної зірки з ім'ям переможця, та 30 000 (тридцять тисяч) гривень, що на момент публікації Правил дорівнює 1 000,00 (одна тисяча) доларам США за офіційним курсом Національного банку України.  

5.2. При зниженні або збільшенні офіційного курсу гривні до долара США, встановленого Національним банком України на дату виплати Організатором грошового заохочення, у порівнянні з офіційним курсом гривні до долара США, встановленого Національним банком України на дату публікації Правил, Організатор здійснює відповідні виплати грошового заохочення Переможцям Конкурсу, передбачені  пунктом 5.1 Правил, в розмірі, що визначається за формулою:  S =  X / Y х Z,  де

S – сума грошового заохочення, що належить до сплати переможцю відповідно до пункту 5.1 Правил, з урахуванням перерахунку, передбаченого пунктом 5.2 Правил, пов’язаного зі зміною офіційного курсу гривні до долара США;

X  –  відповідна сума грошового заохочення, передбачена пунктом 5.1 Правил;

Y – офіційний курс гривні до долара США, встановлений Національним банком України на дату публікації Правил;

Z – офіційний курс гривні до долара США, встановлений Національним банком України на дату виплати Організатором грошового заохочення.

5.3. Організатор повідомляє Учасників Конкурсу, що відповідно до вимог Податкового кодексу України, доходи фізичної особи у вигляді виграшів та призів включаються до її доходу, що оподатковується податком на доходи фізичних осіб (за ставкою 18 % від загальної суми) та військовим збором (за ставкою 1,5 % від загальної суми). 

Організатор, виступаючи в цьому випадку податковим агентом, здійснює нарахування, утримання та перерахування до бюджету вищевказаних податків у порядку, який передбачає чинне законодавство України.

5.4. Протягом трьох робочих днів з моменту Офіційного оголошення результатів Конкурсу та нагородження Переможців на фінальній церемонії нагородження, Переможці Конкурсу зобов’язані надати Організатору в письмовій формі платіжні реквізити для перерахування належного їм грошового призу.

Протягом  трьох робочих днів з моменту отримання відповідних платіжних реквізитів, Організатор перераховує в безготівковій формі Переможцеві належний йому грошовий приз (за вирахуванням сум сплачених податків).

6. ДОДАТКОВІ УМОВИ

6.1. Беручи участь в Конкурсі, Учасник підтверджує, що  його належним чином повідомлено про мету збирання його Персональних даних, склад і зміст зібраних даних, згідно з правами, які передбачено статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних», й осіб, яким його дані передають.

6.2. Організатор не несе жодної відповідальності за порушення прав третіх осіб через дії Учасника з надання таких персональних даних.

6.3. Кожний Учасник Конкурсу підтверджує свою згоду з тим, що в разі вручення йому Призу Конкурсу, інформація про факт виграшу, а також його зображення (фотографії), прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання, а також інтерв'ю з ним можуть бути опубліковані (в тому числі в засобах масової інформації та рекламних матеріалах Організатора.

6.4. Кожен Учасник Конкурсу гарантує, що йому належать усі майнові права інтелектуальної власності та/або отримані ним всі необхідні дозволи,  необхідні для участі в Конкурсі, зміст його Виступу не порушує авторські, суміжні, особисті немайнові, цивільні та інші права третіх осіб, не є предметом будь-яких претензій або позовів, зокрема щодо прав інтелектуальної власності. 

6.5 У випадку пред’явлення Організатору будь-яких претензій, в тому числі позовів щодо змісту Виступу, Учасник врегулює такі претензії та позови самостійно, і своїм коштом, а також відшкодує Організатору всі пов'язані з такими претензіями збитки. 

6.6. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором. Рішення Організатора є остаточним і не підлягає оскарженню.